Garanciális ügyintézés

Szavatosság és jótállás:

Megrendelő az általa megrendelt árucikkek vonatkozásában szavatossági igényeit a Polgári törvénykönyv 305. §-ban foglaltak szerint érvényesítheti, valamint a kereskedőt az egyes tartós használatra rendelt termékek esetén jótállási kötelezettség terheli a 117/1991.(IX.10) Kormányrendeletben foglaltak szerint. Felek között ezen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. Részletes, és további informácók az ÁSZF-ben érhetők el.

 

Garanciális ügyintézés menete:

A meghibásodott termék garanciajegyén feltüntetett szakszerviz illetékes a garanciális ügyintézés tekintetében. Amennyiben nem cégünk, van megjelölve garanciaviselőként, abban az esetben hozzánk is küldhető a termék. Ebben az esetben mi fogjuk továbbítani az illetékes szerviznek.

Az ügyintézés alapfeltételei:

- A termék és tartozékai hiánytalan megléte
- Lehetőleg a termék gyári csomagolása
- Számla másolata
- Garanciajegy
- Jegyzőkönyv fogyasztói panaszról (hiánytalanul kitöltve): Letöltés

A számlán illetve a garancajegyen minden esetben feltüntetjük a vállalt jótállás hosszát évben, avagy hónapban. A garanciális igényt első lépésként írásban a info@pcbolt.eu e-mail címre, vagy telefonon kellene jeleznie felénk. A terméket cégünk székhelyére postai úton vagy futárszolgálattal  kell visszaküldeni. A szállítási költségek, (oda és visszajuttatás) költségei a vásárlót terhelik! Ez futárszolgálat esetében 2.990Ftx2, illetve a Magyar Posta díjszabása szerint. A cégünk által összeszerelt számítógép konfigurációk garanciális időszak alatti szállítási költségei ingyenesek, amennyiben a hiba garanciális jellegű volt. FIGYELEM! Utánvéttel feladott küldeményt nem veszünk át. A garanciát kizárólag Magyarország területén belül lehet érvényesíteni, futárt külföldre nem küldünk

A cégünk által összeszerelt számítógépekre 36 hónap garanciát vállalunk. 36 hónap alatt az esetleges meghibásodás esetén cégünk gondoskodik a számítógép oda-vissza szállításáról Magyarország területén belül. Ennek költsége cégünket terheli, amennyiben garanciális hiba megállapítható.

Az elküldött termékeket lehetőség szerint eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell megtenni. FONTOS, hogy a szükséges papírokon kívül (jegyzőkönyv, számla, garancialevél, hibaleírás) napközbeni telefonos elérhetőség is mellékelve legyen a meghibásodott termékhez.

Kérjük, hogy gondoskodjon visszajuttatott termékek megfelelő csomagolásáról, mivel a szállítás során keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget. Elveszett garancialevelet nem áll módunkban pótolni. A garancialevélen történő bármilyen utólagos javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a garancialevél érvénytelenségét vonja maga után.

- A visszaküldött termékeket bevizsgáljuk, azok javíthatóságát vagy cserejogosultságát megállapítjuk.

- A termék gyáriszám/vonalkód sérülése vagy elvesztése, valamint a termék fizikai sérülése garanciavesztést von maga után.

- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk és az ezzel kapcsolatos garanciális költségek a kár okozóját terhelik!

- Memóriakártyák, pendrive-ok, memóriák, egyéb termékek csomagolásán esetenként vonalkód szerepel. A beazonosíthatóság miatt ezt a vonalkódot minden esetben meg kell őrizni.

  

Garancia alól kizáró okok:

- A terméken égés, törés, repedés vagy  egyéb fizikai-, látható sérülés.

- Nem rendeltetésszerű használat. Nem rendeltetésszerű  használatnak minősül a termék gyári beállításait  meghaladó teljesítményen történő használat,  a termék leírásában megadott paramétereket  meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb  nem a célnak való felhasználás.

- Helytelen tárolás, elemi kár okozta meghibásodás.  (pl. villám, túláram)

Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves, magas páratartalommal rendelkező környezetben való használat. A számítógépek optimális működéséhez szükséges környezet biztosítása a vásárló felelőssége. Optimális környezetnek minősül, a száraz, alacsony páratartalommal rendelkező, pormentes helység. A számítógépeket 18-26 celsius fok hőmérsékletű helységben lehet használni. Ha a vásárló nem biztosítja a számítógép működéséhez szükséges optimális üzemeltetési környezetet, és ennek következtében  meghibásodik, kizárjuk felelősségünket.

- Amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési  munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, megfelelő jogosítványokkal,  szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy, vagy  a vásárló végzi és a hiba ennek következtében  keletkezett.

- A cégünk által összeszerelt számítógép konfigurációk garanciális időszak alatti megbontását, javítását csak és kizárólag cégünk végezheti! Más szakszervíz által történő megbontásához csak írásban adott engedélyünkkel történhet! Más szakszervíz által okozott hibáért kizárjuk felelősséget, az adott hardverelem(ek) garanciális ügyintézését megtagadjuk.

- Szállítás vagy üzemeltetés közben külső  események hatására bekövetkező meghibásodás.

- Elektromos eszközök egymásra gyakorolt hatása, mely zavart kelt az egyes eszközök működésében.

- Hiányzó vagy sérült garanciális záró címke, vonalkód, szériaszám ami miatt a terméket nem tudjuk beazonosítani.

- Kizárjuk felelősségünket a tonerek és egyéb általunk értékesített termékek használata által okozott károk, elmaradt haszon tekintetében.

- Az áruházunkban összeszerelt számítógép konfigurációk lezáró címkével kerülnek kiadásra. A címke sérülése (a ház megbontása) a komplett konfiguráció garancia vesztésével jár! A megbontáshoz kérje írásos jóváhagyásunkat.

-Hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás.

-A háttértértárakon pl. HDD, SSD tárolt adatok időközi biztonsági mentéséért a vásárló a felelős. A háttértár meghibásodása miatt történő adatvesztésért, elmaradt haszonért felelősséget nem vállalunk.

 

 

Nem garanciális jellegű problémák:

- Kompatibilitási problémák, szakszerütlen alkatrész beépítés, kezelés.

-A vásárló (hardver)környezetében  nem működő, egyébként hibátlan alkatrész/termék.

- Bárminemű szoftveres probléma (operációs rendszer,  meghajtó program, BIOS-, szoftverfrissítés, felhasználó általi  hibás telepítésből fakadó hibák.)

- Természetes elhasználódás.

-  Utángyártott kellékanyagok 50% töltöttségi szint alatt, a nyomtatás minősége romolhat. Ez a természetes elhasználódás következménye!

- Az utángyártott tonerek, tintapatronok esetében esetleg nem helyesen jelzi a patron telítettségét a nyomtató, de ettől függetlenül a nyomtatás működik. 

 

 A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel, kivétel ha nem található garanciális hiba. A javításhoz csak új alkatrész használható fel. A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékhez képest nem csökkenhet. Ha a javítás során kiderül, hogy a hiba nem garanciális jellegű, úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy mindenkori szerviz óradíjat számítsa fel, ez (8000Ft+ÁFA/óra). Utángyártott kellékanyagok, kompatibilitásai, kapacitások jelölése a gyártó cég által közzétett adatok alapján vannak feltűntetve, ezek tájékoztató jellegűek, pontosságukért és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A tonerek és tintapatronok esetében a megadott nyomtatható oldalszám hozzávetőleges érték, 5%-os nyomtatási lefedettség esetén érvényes. Ezért ez a használat függvényében jelentősen eltérhet! A terméken tárolt adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése a fogyasztó feladata. Cégünk semminemű kárért / elmaradt haszonért - ami adatvesztésből, vagy adatsérülésből, továbbá annak közvetlen, vagy közvetett következményéből származik ( vagy visszavezethető arra ), akkor sem, ha ezek az elvégzett jótállási intézkedésre visszavezethető okból következtek be - nem felel.
A jótállás nem kötelezi a cégünket cseretermék biztosítására a garanciális ügyintézés időtartamára.

Pixelhiba értelmezése, pixelgarancia

Az LCD-TFT monitorok kijelzőjén időnként pixelhibák fordulhatnak elő. Sajnálatos módon, ezen hibák a technológia jelen állása szerint nem zárhatóak ki teljesen. Egy teljes pixel (főpixel) három alpixelből: vörös, zöld és kék pixelből áll. Az alpixelek kombinációja biztosítja a teljes színtartományt, ami a képernyőn mint 1 főképpont kerül kijelzésre.
A gyártók legtöbb esetben a pixelhibák garanciális elfogadása szempontjából az ISO 13406 Class II nemzetközi szabványt alkalmazzák, így a DIGITAL Services Kft. ez úton tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, valamint felhívja kedves vásárlói figyelmét, hogy a termék megrendelésével, Ön elismeri, hogy:
-Az ISO 13406 Class II nemzetközi szabványban foglaltak alapján kielégítő információhoz jutott a vásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságaival, valamint garanciális feltételeivel kapcsolatban
-Amennyiben a gyártó az ISO 1340-6 Class II szabványnál kedvezőbb feltételeket kínál termékeire, úgy a megvásárolandó monitor gyártójának pixelhibára vonatkozó garanciális feltételeit a következő leírások alapján gondosan áttanulmányozta, és megértette, így a vásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságaival, valamint garanciális feltételeivel kapcsolatban kielégítő információhoz jutott

Az ISO 13406 Class II nemzetközi szabvány négy különböző hibát definiál:
1. Típus: Maximális fényerő beállításról minimális fényerőre állítás alkalmával az átlagos pixel válaszreakció 75%-osnál nagyobb (a képernyő világos marad).
2. Típus: Minimális fényerő beállításról maximális fényerőre állítás alkalmával az átlagos pixel válaszreakció 25%-osnál kisebb (a képernyő sötét marad).
3. Típus: Az első két típuson kívüli egyéb hibák. Leggyakrabban előforduló hiba, hogy a színtartományhoz tartozó cellák vezérlését végző tranzisztor meghibásodik és az adott képpont mindig vörösen, zölden vagy kéken világít (beragadt alpixel).
4. Típus: Csoporthiba, mely során kettő vagy több hibás pixel található meg egy 5X5 képpontos területen. Csoporthiba szabály: nem megengedett kettőnél több világos vagy kettőnél több sötét, illetve 2 vagy több vörös, zöld vagy kék pixelhiba egy 5X5 pixeles területen.


Az ISO 13406 Class II szabvány szerint, az elfogadott hibák száma típusonként 1 millió pixelre vonatkoztatva a következők:

1. típus - 2db
2. típus - 2db
3. típus - 5db
4. típus - 2db

Például egy 1024x768 natív felbontású kijelzőn (786.432 pixel) a következők még elfogadhatónak tekinthetők:

  • első típusú (fényes) pixelek száma = 2 x 786.432 / 1.000.000 = 1,57.
  • második típusú (fekete) pixelek száma = 2 x 786.432 / 1.000.000 = 1,57.
  • harmadik típusú (vörös/zöld/kék) pixelek száma = 5 x 786.432 / 1.000.000 = 3,93.

Tehát 2 mindig fényes pixelt már nem enged meg a szabvány 1024x768 felbontású kijelzőn.

A maximum engedélyezett hibák száma 1024x768 felbontású kijelzőn (első + második + harmadik típusú): 5 képpont hiba, melyből maximum egy lehet fényes, egy sötét és három vörös, zöld vagy kék.
Ezen kívül a csoporthiba szabály kimondja, hogy nem lehet több mint kettő hibás fényes vagy sötét pixel egy 5 képpont sugarú területen. Szintén hibásnak számít az a kijelző, ahol egy 5x5 képpontos területen 2 vagy több vörös, zöld vagy kék pixel fordul elő.