Új jelszó kérése

Kategóriák

Személyi kölcsön

Garanciális ügyintézés

Szavatosság és jótállás:

Megrendelő az általa megrendelt árucikkek vonatkozásában szavatossági igényeit a Polgári törvénykönyv 305. §-ban foglaltak szerint érvényesítheti, valamint a kereskedőt az egyes tartós használatra rendelt termékek esetén jótállási kötelezettség terheli a 117/1991.(IX.10) Kormányrendeletben foglaltak szerint. Felek között ezen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Garanciális ügyintézés menete:

Ha a meghibásodott termék rendelkezik garancialappal, úgy a garancialapon feltüntetett szakszerviz illetékes a garanciális ügyintézés tekintetében.

Azoknak az eszközöknek, melyek nem rendelkeznek garancialappal, cégünk végzi a garanciális ügyintézést. A számlán illetve a garancialevélen minden esetben feltüntetjük a vállalt garancia hosszát évben, avagy hónapban. A garanciális igényt első lépésként írásban kell jelezni felénk az info@pcbolt.eu e-mail címre. A terméket cégünk székhelyére postai úton, futárszolgálattal vagy Pick Pack Pont-on keresztül kell visszaküldeni. A szállítási költségek, (oda és visszajuttatás) költségei a vásárlót terhelik! Ez futárszolgálat esetében 1699Ft*2, Pick Pack Pont 1000Ft*2, illetve a Magyar Posta díjszabása szerint. A cégünk által összeszerelt számítógép konfigárciók garanciális időszak alatti szállítási költségei ingyenesek, amennyiben a hiba garanciális jellegű volt. FIGYELEM! Utánvéttel feladott küldeményt nem veszünk át.

A cégünk által összeszerelt számítógépekre 24 hónap garanciált vállalunk. 24 hónap alatt az esetleges meghibásodás esetén cégünk gondoskodik a számítógép oda-vissza szállításáról. Ennek költsége cégünket terheli, amennyiben garanciális hiba megállapítható.

Az elküldött termékeket lehetőség szerint eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell megtenni. FONTOS, hogy a szükséges papírokon kívül (EREDETI számla, EREDETI garancialevél, hibaleírás, tesztoldal) napközbeni telefonos elérhetőség is mellékelve legyen a meghibásodott termékhez.

Kérjük, hogy gondoskodjon visszajuttatott termékek megfelelő csomagolásáról, mivel a szállítás során keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget. Elveszett garancialevelet nem áll módunkban pótolni. A garancialevélen történő bármilyen utólagos javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a garancialevél érvénytelenségét vonja maga után. A garanciális ügyintézés hossza, általában 2-3 hét, esetenként ennél rövidebb és hosszabb is lehet. 

- A visszaküldött termékeket bevizsgáljuk, azok javíthatóságát vagy cserejogosultságát megállapítjuk.

- A termék gyáriszám/vonalkód sérülése vagy elvesztése, valamint a termék fizikai sérülése garanciavesztést von maga után.

- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk és az ezzel kapcsolatos garanciális költségek a kár okozóját terhelik!

- Tonerek garanciális ügyintézéséhez minden esetben tesztlap szükséges, amin látszik a toner használtsága %-ban. 

- Memóriakártyák, pendrive-ok, memóriák, egyéb termékek csomagolásán esetenként vonalkód szerepel. A beazonosíthatóság miatt ezt a vonalkódot minden esetben meg kell őrizni.

 

 

Garancia alól kizáró okok:

- A terméken égés, törés, repedés vagy  egyéb fizikai-, látható sérülés.

- Nem rendeltetésszerű használat. Nem rendeltetésszerű  használatnak minősül a termék gyári beállításait  meghaladó teljesítményen történő használat,  a termék leírásában megadott paramétereket  meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb  nem a célnak való felhasználás.

- Helytelen tárolás, elemi kár okozta meghibásodás.  (pl. villám, túláram)

Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves, magas páratartalommal rendelkező környezetben való használat. A számítógépek optimális működéséhez szükséges környezet biztosítása a vásárló felelőssége. Optimális környezetnek minősül, a száraz, alacsony páratartalommal rendelkező, pormentes helység. A számítógépeket 18-26 celsius fok hőmérsékletű helységben lehet használni. Ha a vásárló nem biztosítja a számítógép működéséhez szükséges optimális üzemeltetési környezetet, és ennek következtében  meghibásodik, kizárjuk felelősségünket.

- Amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési  munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, megfelelő jogosítványokkal,  szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy, vagy  a vásárló végzi és a hiba ennek következtében  keletkezett.

- A cégünk által összeszerelt számítógép konfigurációk garanciális időszak alatti megbontását, javítását csak és kizárólag cégünk végezheti! Más szakszervíz által történő megbontásához csak írásban adott engedélyünkkel történhet! Más szakszervíz által okozott hibáért kizárjuk felelősséget, az adott hardverelem(ek) garanciális ügyintézését megtagadjuk.

- Szállítás vagy üzemeltetés közben külső  események hatására bekövetkező meghibásodás.

- Tonerek, tintapatronok 55%-nál alacsonyabb töltöttségi szint. 

- Tonerek, tintapatronok, megbontása, szétszerelése.

- Elektromos eszközök egymásra gyakorolt hatása, mely zavart kelt az egyes eszközök működésében.

- Hiányzó vagy sérült garanciális záró címke, vonalkód, szériaszám ami miatt a terméket nem tudjuk beazonosítani.

- Kizárjuk felelősségünket a tonerek és egyéb általunk értékesített termékek használata által okozott károk, elmaradt haszon tekintetében.

- Az áruházunkban összeszerelt számítógép konfigurációk lezáró címkével kerülnek kiadásra. A címke sérülése (a ház megbontása) a komplett konfiguráció garancia vesztésével jár!

-Hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás.

 

 

Nem garanciális jellegű problémák:

- Kompatibilitási problémák.

-A vásárló (hardver)környezetében  nem működő, egyébként hibátlan alkatrész/termék.

- Bárminemű szoftveres probléma (operációs rendszer,  meghajtó program, BIOS-, szoftverfrissítés, felhasználó általi  hibás telepítésből fakadó hibák.)

- Természetes elhasználódás.

-  Utángyártott kellékanyagok 50% töltöttségi szint alatt, a nyomtatás minősége romolhat. Ez a természetes elhasználódás következménye!

- Az utángyártott tonerek, tintapatronok esetében esetleg nem helyesen jelzi a patron telítettségét a nyomtató, de ettől függetlenül a nyomtatás működik. 

 

  A tonerchipekre nem vállalunk garanciát! A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel, kivétel ha nem található garanciális hiba. A javításhoz csak új alkatrész használható fel. A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékhez képest nem csökkenhet. Ha a javítás során kiderül, hogy a hiba nem garanciális jellegű, úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy mindenkori szerviz óradíjat számítsa fel, ez (4000Ft+ÁFA/óra). Utángyártott kellékanyagok, kompatibilitásai, kapacitások jelölése a gyártó cég által közzétett adatok alapján vannak feltűntetve, ezek tájékoztató jellegűek, pontosságukért és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A tonerek és tintapatronok esetében a megadott nyomtatható oldalszám hozzávetőleges érték, 5%-os nyomtatási lefedettség esetén érvényes. Ezért ez a használat függvényében jelentősen eltérhet!

Pixelhiba értelmezése, pixelgarancia

Egy teljes pixel (főpixel) három alpixelből: vörös, zöld és kék pixelből áll. Az alpixelek kombinációja biztosítja a teljes színtartományt, ami a képernyőn mint 1 főképpont kerül kijelzésre.

A pixelhibák meghatározására a gyártók az ISO 13406 Class II nemzetközi szabványt veszik alapul. A szabvány négy különböző hibát definiál:
1. Típus: Maximális fényerő beállításról minimális fényerőre állítás alkalmával az átlagos pixel válaszreakció 75%-osnál nagyobb (a képernyő világos marad).
2. Típus: Minimális fényerő beállításról maximális fényerőre állítás alkalmával az átlagos pixel válaszreakció 25%-osnál kisebb (a képernyő sötét marad).
3. Típus: Az első két típuson kívüli egyéb hibák. Leggyakrabban előforduló hiba, hogy a színtartományhoz tartozó cellák vezérlését végző tranzisztor meghibásodik és az adott képpont mindig vörösen, zölden vagy kéken világít (beragadt alpixel).
4. Típus: Csoporthiba, mely során kettő vagy több hibás pixel található meg egy 5X5 képpontos területen. Csoporthiba szabály: nem megengedett kettőnél több világos vagy kettőnél több sötét, illetve 2 vagy több vörös, zöld vagy kék pixelhiba egy 5X5 pixeles területen.


Az ISO 13406 Class II szabvány szerint az elfogadott pixelhibák száma 1 millió pixelre vonatkoztatva:
1. típus esetén: 2db
2. típus esetén: 2db
3. típus esetén: 5db

Ezek alapján egy 1028x768 felbontású (786.432 pixeles) kijelzőn a megengedett hibás pixelek száma:
1. típus: 2 X 786.432 / 1.000.000 = 1,57 pixel
2. típus: 2 X 786.432 / 1.000.000 = 1,57 pixel
3. típus: 5 X 786.432 / 1.000.000 = 3,93 pixel

Tehát a szabvány egy 1028x768 felbontású kijelzőn 1 világos, 1 sötét, illetve 3 színes hibás pixelt engedélyez.

Monitorvásárlás esetén az LG 3 napos cseregaranciát biztosít termékeire, az ACER és ASUS készülékekre külön garancia vásárolható.

Gyártók által meghatározott pixelhiba kritériumok

LG

Az LG monitoroknál az 1 főpixel-hiba nem megengedett, ilyen esetben a készülék cserére jogosult. Egy teljes pixel hibája 0,2 mm nagyságú hibás képpontot hoz létre a képernyőn.

Az alábbi táblázat a forgalomba hozott LG monitorokhoz tartozó megengedett alpixel-hibák számát mutatja be
Képernyőméret,Alpixelek száma,Megengedett hibás alpixelszám
15",2.359.296,2
17",3.932.160,4
18,1",3.932.160,4
19",3.932.160,4
20,1",6.144.000 6
23" és felette,6.912.000,7

Samsung

15" TFT-LCD monitorok

Engedélyezett határérték világos pixelpontok esetén:
Zöld pixelpontok,1 vagy kevesebb pixelhiba
Kék és vörös pixelpontok,3 vagy kevesebb pixelhiba

Engedélyezett határérték sötét pixelpontok esetén:
Különválasztott pixelpontok, 7 vagy kevesebb pixelhiba
Határos pixelpontok (2 képpont esetén),2 vagy kevesebb pixelhiba
Határos pixelpontok (3 képpont esetén),1 vagy kevesebb pixelhiba
Határos pixelpontok (több mint 4 képpont esetén), nem megengedett

Engedélyezett távolság a hibás pixelpontok között:
Világos-világos között,15 mm vagy nagyobb távolság
Sötét-sötét között,5 mm vagy nagyobb távolság
Világos-sötét között,nem megengedett

Hibás pixelpontok maximális mennyisége: 7
17" TFT-LCD monitorok

Engedélyezett határérték világos pixelpontok esetén:
Zöld pixelpontok,4 vagy kevesebb pixelhiba
Kék és vörös pixelpontok,7 vagy kevesebb pixelhiba

Engedélyezett határérték sötét pixelpontok esetén:
Különválasztott pixelpontok,10 vagy kevesebb pixelhiba
Határos pixelpontok (2 képpont esetén),3 vagy kevesebb pixelhiba
Határos pixelpontok (3 képpont esetén),1 vagy kevesebb pixelhiba
Határos pixelpontok (több mint 4 képpont esetén),nem megengedett

Engedélyezett távolság a hibás pixelpontok között:
Világos-világos között,15 mm vagy nagyobb távolság
Sötét-sötét között,5 mm vagy nagyobb távolság
Világos-sötét között,nem megengedett

Hibás pixelpontok maximális mennyisége: 10.

    Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.